top of page

פעמים רבות שואלים אותי, עוד בשיחת הטלפון, "אז מה ההבדל בין הדרכת הורים לטיפול?"
ובכן, ההבדל המרכזי בין הדרכת הורים לבין טיפול הוא שבהדרכת הורים נעסוק תמיד ב"שלישי" בילד/ים ואילו בטיפול נעסוק בנו. 


הדרכת הורים מומלצת להורים לילדים בכל הגילאים בעיקר סביב נושאים כמו הצבת גבולות, קשיים בסמכות הורית, נוכחות הורית, קשיים בתפקוד במסגרות השנות. וכל נושא אחר המטריד הורים ביחסים עם ילדיהם.


מפגשי הדרכת הורים נעשים ללא השתתפות הילדים. במפגשים אלה אני מקפידה לעזור להורים ע"י מתן כלים פרקטיים וברורים איך להתמודד בסיטואציות שונות. הורים מביאים דוגמאות קונקרטיות ומקבלים כלים קונקרטיים. מספר המפגשים שונה ולא ניתן להערכה מראש, לעיתים יהיו מספר מועט של מפגשים ולעיתים יותר. 
בהדרכת הורים דנים ההורים גם בעמדה המשותפת שלהם מול הילדים, בתיאום ביניהם ובתקשורת בינם לבין הילדים.
הדרכת הורים מקצועית מסייעת להורים לספק לילדיהם תמיכה ואמפתיה מלאה, תוך הצבת גבולות ברורים והעצמת הסמכות ההורית.
הדרכת הורים מומלצת גם במקביל לטיפול רגשי בילד, במקרים בהם יש צורך בכך. 
בהדרכת הורים מומלצת השתתפותם של שני ההורים, אולם ניתן לקיים אותה גם בהשתתפותו של אחד ההורים בלבד.


הדרכת הורים מומלצת גם למשפחות אשר האב/האם הביולוגיים לא חיים יחד ולכן יש מקום גם לאב/ אם פסיכולוגיים. הדמויות המשמעותיות המגדלות את הילד. חשוב לזכור כי הדרכת הורים טובה תיתן מענה לחיי היום יום בכל משפחה ובכל הרכב משפחתי ולכן אני מתאימה את הדרך לכל מבנה משפחתי.

טיפול בהורות והדרכה

bottom of page